Версия для слабовидящих

Донецкий национальный технический университет 
Научно-техническая библиотека    
г.Донецк    
Последнее обновление: 12.06.2024   
            
Публикации
Информационные ресурсы

2007    2008    2009    2010    2011    2012  2013 2007

     

Петрова А.О. Библиотека и университет: тысячелетнее развитие и вызовы ХХI века // Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ: матеріали III міжвуз. наук.-практ. конф., м.Донецьк, 18-19 квітня - Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. - С. 188-196


2008        

     

Щербіна, С.З. Информационные электронные ресурсы научно-технической библиотеки Донецкого национального технического университета / С.З. Щербіна // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ: матеріали IV наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2008 р., Донецьк, Україна. - Донецьк, 2008. - С. 81-84.


2009        

     

Воропаева В.Я., Клочко А.Ю. Проблема выбора системы автоматизации библиотечной деятельности для библиотечно-информационного центра ДонНТУ / В.Я. Воропаєва, А.Ю. Клочко // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці: матеріали Всеукраїнської наукової ювілейної конференції, 1-3 жовт. 2009 р., Дніпропетровськ. - Дніпропетровськ, НГУ, 2009. - С. 50-53.


     

В.Я. Воропаєва, О.Я. Анопрієнко, Г.О. Петрова. Університетський Інтернет ресурс - інформаційний портал чи електронний репозитарій? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Діяльність бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти", м. Севастополь, 19 - 21 травня 2009 р. // Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. - С. 69 - 71.


     

Колюпанова, А.А. Психологічне сприяння розвитку творчості молодих бібліотечних фахівців / А. А. Колюпанова// Повышение творческой активности в университетском образовании : материалы тр. науч.-метод. конф., Донецк,18 – 19 марта 2009 г. / Донец. нац. тех. ун-т. – Донецк, 2009. – С. 57 – 62.


     

Колюпанова А.А. Психосоціальні умови реорганізації бібліотеки, як соціальної інституції// Іновації і менеджмент якості в діяльності бібліотека ВНЗ :матеріали V науко-практ. Конф. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торговлі ім.. М.Туган-Барановського, Наук. б-ка. – Донецьк, 2009. - С.82-86


2010        

     

Воропаєва А.О. Участь Донецького національного технічного університету в проекті ElibUkr: нові можливості для освіти і науки // Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" ДНУЗТ, 22-23.04.2010. - С. 26

Ткаченко Н.О., Воропаєва В.Я. Комунікаційно-технологічна інфраструктура бібліотечно-інформаційного центру ДонНТУ // Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій" ДНУЗТ, 22-23.04.2010. - С.97


     

Колюпанова А.А. Психосоціальні завдання інноваційного потенціалу підприємств соціальної сфери // Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України: матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. вчених, студентів і практиків, м. Донецьк, 8 квітня 2010 р. / Голов. ред. В.В. Шконда. - Донецьк, 2010. - С. 403-410


     

Воропаева В.Я., Клочко А.Ю. Задачи и проблемы внедрения новых систем автоматизации библиотечной деятельности на примере НТБ ДонНТУ// Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали II Міжнародного форуму, 12-15 жовт. 2010р., м.Київ. Частина I / Асоціація "Інформатіо-Концорціум", УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2010. - С.23-27

Воропаєва В.Я. Електронні ресурси НТБ ДонНТУ: джерела формування і особливості доступу// Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали II Міжнародного форуму, 12-15 жовт. 2010р., м.Київ. Частина I / Асоціація "Інформатіо-Концорціум", УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2010. - С.28-33


     

Готовцева Л.С. Вопросы выбора модели научно-информационного центра НТБ ДонНТУ в условиях глобальной информатизации// Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Донецьк, 21-22 жовт. 2010 р./ Донец. нац. ун-т економіки і торговлі ім. Туган-Барановського, Наук. б-ка; редкол.: Садєков А.А. [ та ін.]. – Донецьк, 2010. – С. 42-46.

Гощанская И.С. Проблемы эффективного управления фондом на основании исследования качественных показателей его структуры// Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Донецьк, 21-22 жовт. 2010 р./ Донец. нац. ун-т економіки і торговлі ім. Туган-Барановського, Наук. б-ка; редкол.: Садєков А.А. [ та ін.]. – Донецьк, 2010. – С. 47-51.


     

Ткаченко, Н.О. Мультисервісна мережа бібліотечно-інформаційного центру Донецького національного технічного університету/ Н. О. Ткаченко, А. О. Воропаєва // "Матеріали Міжнародної наукової конференції " Львівської національної наукової бібілотеки імені В. Стефаника"", Львів, 28-30 жовт. 2010 р. - Львів, 2010. – С. 61-62.

Воропаєва, А. О. Досвід використання електронних підручників Центру навчальної літератури в Донецькому національному технічному університеті / А. О. Воропаєва // "Матеріали Міжнародної наукової конференції " Львівської національної наукової бібілотеки імені В. Стефаника"", Львів, 28-30 жовт. 2010 р. - Львів, 2010. – С. 17-18.


     

Петрова, Г.О. Професійний розвиток молодих фахівців бібліотеки/ Г.О. Петрова// Деятельность библиотеки высшего учебного заведения в свете модернизации высшего образования: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Севастополь, 25-26 ноября 2010 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010. - С.170-175.

Воропаева, В.Я. Внедрение новых информационно-компьютерных технологий в библиотеке ДонНТУ/ В.Я. Воропаева// Деятельность библиотеки высшего учебного заведения в свете модернизации высшего образования: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Севастополь, 25-26 ноября 2010 г.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010. - С.113-117.


2011        

     

Ткаченко, Н.А. Возможности университетского репозитария для представления научных достижений ученых ДонНТУ в мировом информационном пространстве / Н. А. Ткаченко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі: матеріали наук.-практ. конф., м. Луганськ, 17 - 18 берез. 2011 р. / ред. кол. : Ж. В. Марфіна, О.В. Бикова, К.О. Шарамет. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. - С.192 - 197

Дудкина, Т.С. Использование современной нормативно-технической документации – неотъемлемая составляющая образования выпускников технического университета / Т. С. Дудкина// Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі: матеріали наук.-практ. конф., м. Луганськ, 17 - 18 берез. 2011 р. / ред. кол. : Ж. В. Марфіна, О.В. Бикова, К.О. Шарамет. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. - С.140 - 148


     

Воропаева В.Я. Особенности работы с электронными ресурсами / В.Я. Воропаева // Донецкий Политехник. - 2011. - №6/7. - С. 9.


     

Ткаченко, Н.О. Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті / Н. О. Ткаченко // "Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка", Львів, 11-12 травня. 2011 р. - Львів, 2011. – С.

Воропаєва, А.О. Проблеми створення, використання та управління електронними ресурсами в бібліотеці ДонНТУ / А. О. Воропаєва, В.Я. Воропаєва // "Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка", Львів, 11-12 травня. 2011 р. - Львів, 2011. – С.


     

Сікора, Г.Л. Імідж бібліотеки, який він? / Г.Л. Сікора// Час. Суспільство. Бібліотека: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 24-25 лист. 2011 р. - Луганськ: Вид-во ЛДІМК, 2011. - С.97-103.


2012        

     

Петрова, Г.О. Бібліотеці Донецької політехніки – 90 років /Г.О. Петрова // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 / редкол.: О.Б. Айвазян. - Хмельницький: ХНУ, 2012. - С. 153-160

Ткаченко, Н.О. Наукові засади процесу трансформації бібліотеки НТБ ДонНТУ у бібліотечно-інформаційний центр / Л.С. Готовцева, Н.О. Ткаченко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 / редкол.: О.Б. Айвазян. - Хмельницький: ХНУ, 2012. - С. 29-36

Гощанська, І.С. Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду / І.С. Гощанська // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 / редкол.: О.Б. Айвазян. - Хмельницький: ХНУ, 2012. - С. 220 – 226


     

Ткаченко, Н.О. Переваги університетських репозитарієв для просування науки в Україні / Н.О. Ткаченко // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2012


     

Ткаченко, Н.О. Переваги університетських репозитарієв для просування науки в Україні / Н.О. Ткаченко // Всеукраїнська наукова конференція “Книга і бібліотека в системі науково-інформаційного забезпечення університетської науки і освіти”, 26 квітня, 2012 . - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012


     

Ткаченко, Н.О. Переваги використання вільного ПЗ в організації наукової діяльності університету / Н.О. Ткаченко // Міжнародна конференція "FOSS Lviv 2012" Вільне програмне забезпечення та його використання в освіті, науці та бізнесі , 26-28 квітня, 2012. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012


     

Ткаченко, Н.О. E-archive DonNTU: досвід Донецького національного технічного університету / Н.О. Ткаченко // Международная научно-практическая конференция библиотек вузов III-IV уровней аккредитации "Традиции и инновации в информационном обеспечении науки и образования", 26-28 мая, 2012. –Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2012


2013        

     

Колюпанова, І.Ю. «...Баркоды оживляют нецифровые медиа...». QR-коды в образовании / І. Ю. Колюпанова // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр., Донецьк, 15 берез.-25 квіт. 2013 р. - Донецьк, 2013. – Т.2.– С. 346.

Ткаченко, Н.О. Можливості E-archive DonNTU для розвитку науки в Україні / Н. О. Ткаченко // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр., Донецьк, 15 берез.-25 квіт. 2013 р. - Донецьк, 2013. – Т.2.– С. 347.     
     


© Научно-техническая библиотека Донецкого национального технического университета