Талант у Павла Загребельного рідкосної сили і краси. Це белет-рист "Божою милістю", і ми не впевнені, чи сьогодні є на Вкраїні другий такий художник слова.

Шестопал М.

Світлій пам'яті Павла Загребельного

           

     3 лютого 2009 року в м.Київ помер відомий український письменник Павло За-гребельний. Письменнику було 84.

     Останні роки він хворів і практично не виходив з дому. Книги Загребельного друкують масовими тиражами, вони виходять в перекладах іншими мовами. За його творами зняті фільми і поставлені п'єси.

     Президент України Віктор Ющенко висловив свої співчуття у зв'язку зі смертю видатного українського письменника Павла Загребельного. Про це повідомила прес-секретар глави держави Ірина Ваннікова.


     "На 84 році пішов з життя видатний український письменник, Герой України, лауреат Державної премії СРСР, Шевченківської премії, багаторічний народний де-путат України Павло Загребельний. Видатні твори Павла Архиповича стали улюб-леними для декількох поколінь", - відзначив В.Ющенко.

     "Його громадянська позиція завжди буде прикладом для українців, а творчість надихатиме до дій. ... Важко переживати такі втрати українських світочів", - додав Президент.

     Перу класика української літератури належать близько 20 романів. Найпопуля-рніші серед них - "Диво", "Тисячолітній Миколай", "Я - Богдан", і, звичайно, "Рок-солана".

     Подіям української історії XVI ст. присвячено роман "Роксолана" (1980). Письменник зробив спробу проникнути у складний внутрішній світ своєї героїні - Роксолани - Анастасії Лісовської, доньки українського священика з Рогатина, яка, потрапивши до гарему турецького султана Сулеймана, незабаром стала його улюб-леною дружиною.Ця знаменита жінка війшла в історію ї зіграла велику роль у полі-тичному житті свого часу.

     Ім'я Павла Архиповича Загребельного є не тільки важливою складовою сучас-ної української літератури, а й знаковим пунктом свідомості кожної людини, що вміє і любить читати. На романах цього письменника зросло кілька поколінь україн-ців. У радянські часи твори Загребельного перекладалися, масово видавалися й роз-повсюджувалися неймовірними, як на сьогоднішній день, тиражами. Загальний ти-раж доробку письменника оцінюють у близько 15 млн. книжок, що оприлюднені понад 20-ма мовами.

     Загребельний, напевно, єдиний автор старшого покоління, книжки якого зали-шаються напрочуд актуальними й популярними сьогодні.


     Усіх чітачів, яким цікава творчість талановитого письменника , бібліотека запрошує до відділу періодики та художньої літератури та пропонує ознайомитися з його творами:

1. Загребельный П.А. Собрание сочинений: В 5 т./Павло Загребельный; Вступ. Ст. В. Оскоцкого.- М.:Худож. лит.,1986-1987.
           Т.1.Диво: роман.-703с.
           Т.2.Смерть в Киеве: роман.-493с.
           Т.3.Евпраксия; Первомост: романы. - 1987.-645с.
           Т.4. Роксолана: роман.-1987.-717с.
           Т.5. Я, Богдан:(исповедь во славе): роман.-1987.-638с.

2. Загребельний П.А. Твори: В 6-ти т./Павло Загребельний.-К.: Дніпро,1981.-Т.6.-559с.

3. Загребельний П.А. Безслідний Лукас: роман в чотирьох повідомлень і не без фантастики/ Павло Загребельний.- К.: Рад.письменник,1989.-391с.

4. Загребельний П.А. Гола душа: сповідь перед диктофоном: повість.- К.: Преса України,1992.-153с.

5. Загребельный П.А.Диво: роман/Павло Загребельный; Авториз. Пер. с укр. И.Ф.Карабутенко.-М.:Воениздат,1982.-560с.

6. Загребельний П.А. Дума про невмерущого: історія недокінченого життя.-2-ге вид.-К.: Веселка,1991.-191с.

7. Загребельный П.А. Евпраксия; Львиное сердце: романы. Пер. с укр./ Павло Загребельный.- М.:Худож. Лит.,1984.-687с.

8. Загребельный П.А. Изгнание из рая: роман/ Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко.-М.: Сов. Писатель, 1988.-316с.

9. Загребельний П.А. Каховські оповідання/ Павло Загребельний. -К.: Молодь,1953.- 126с.

10. Загребельный П.А. Львиное сердце: роман/ Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И.Карабутенко. - М.: Сов. писатель, 1979.-357с.

11. Загребельний П.А. Марево. - К.:Молодь,1956.-165с.

12. Загребельний П.А. Намилена трава: роман/ Павло Загребельний. - К.: Рад. письменник,1974.-207с.

13. Загребельний П.А. Неймовірні оповідання: оповідання, повість/ Павло Загребельний.- К.: Рад письменник,1987.-367с.

14. Загребельний П.А. Первоміст; Смерть у Києві: істор. романи/ Павло Загребельний.- К.: Дніпро,1978.-810с.

15. Загребельний П.А. Переходимо до дюбові: роман.-К.: Рад. Письменник, 1973.-258с.

16. Загребельный П.А. Разгон: роман/ Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. - К.: Дніпро,1990.- 686с.

17. Загребельний П.А. Роксолана: роман/ Павло Загребельный.- К.: Дніпро,1988.-603с.

18. Загребельный П.А. С точки зрения вечности: роман/ Павло Загребельный.- М.: Известия, 1974.-477с.

19. Загребельный П.А. Смерть в Киеве; Первомост: романы/ Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И.Карабутенко. - М.: Худож.лит.,1980.-679 с.

20. Загребельний П.А. Спека: роман/ Павло Загребельний. - К.: Дніпро,1967.- 363с.

21. Загребельный П.А. Южный комфорт: роман/ Павло Загребельный; Пер. с укр. К. Григорьева.- М.: Сов писатель,1990.- 332с.

22. Загребельний П.А. Я, Богдан (Сповідь у славі)6роман/ Павло Загребельний.- К.: Дніпро, 1986.-492с.

23. Загребельний П.А. Юлія, або Запрошення до самовбивства: роман/ Павло Загребельний//Вітчизна.-1995.-№ 5-6.- С.4-88; № 7-8.- С.12-86; № 9-10.- С.16-45.

Література о П.А. Загребельном


1. Фащенко В.В. Павло Загребельний: нарис творчості.- К.:Дніпро,1984.-203с.

2. Галич О., Нестерус С. Символіка прози Пала Загребельного 90-х років//Вітчизна.-1999.-№ 5-6.-С.130-134.

3. Шестопал Матвій. Літературні кізяки на дорогах історії// Дніпро.- 1999.- №1-2.- С. 111-131.

Цю та іншу цікаву літературу ви можете переглянути у секторі ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ бібліотеки Дон НТУ !